Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (3/12/18)

 

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ  2ο  Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2019.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για το έργο «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού για «Προμήθεια–Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» και «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χορών Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  9ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Αικ.-Μ.Κύρτση.
ΘΕΜΑ  10ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Σ.Μαρκαντάρα.
ΘΕΜΑ  11ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Ο.Ξενοπούλου.
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου για περιορισμό αξίωσης του Δήμου Βέροιας στην αριθμ. 93/ΤΜ/2018 αγωγή του.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ