Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Π.Α.Θ.Ε. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

 

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Π.Α.Θ.Ε. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Π.Α.Θ.Ε., λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονης χιονόπτωσης)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Από 19:00΄ ώρα της σήμερον (04-01-2019) μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων και την εξομάλυνση της οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων, την προσωρινή και πλήρη απαγόρευση της εισόδου στην Π.Α.Θ.Ε., παντός είδους φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, από την Εγνατία Οδό, μέσω του Α/Κ Κλειδίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την Π.Α.Θ.Ε..

Άρθρο 2ο
α) Το χρονικό διάστημα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.
β) Τα οχήματα στα οποία θα απαγορεύεται η διέλευση, προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα εξέρχονται της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και θα σταθμεύουν σε χώρο που θα υποδεικνύει το Τ.Τ. Βέροιας.
γ) Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οχήματα Οδικής Βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι, καθώς και τα εκχιονιστικά Μ.Ε., σε κάθε περίπτωση. 

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 και 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ