Δήμος Βέροιας: "Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας"

 

Ξεκίνησε η διαδικασία της πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων, μόνιμων κατοίκων οικισμών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, στο έργο "Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας".

Κατόπιν ενεργειών του Δήμου Βέροιας εντάχθηκαν στο έργο "Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας" οι ακόλουθοι οικισμοί του Δήμου Βέροιας:

 • Γεωργιανοί,

 • Καστανέα,

 • Κάτω Βέρμιον,

 • Κουμαριά,

 • Λευκόπετρα,

 • Μικρά Σάντα,

 • Ξηρολίβαδον,

 • Δάσκιον,

 • Μονή Τιμίου Προδρόμου,

 • Πολύδενδρον,

 • Πόρος,

 • Ριζώματα,

 • Σφηκιά,

 • Χαράδρα,

 • Φυτεία,

Μέχρι και την 19η/03/2019, οι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω Περιοχών καλούνται να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο Βέροιας, ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτόν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να ενταχθούν στο έργο.

Κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών "COSMOTE TV PACK") και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών "DIGEA PACK").

Οι κυριότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι ότι η DIGEA θα εγκαταστήσει επίγειο ψηφιακό αναμεταδότη, και η δωρεάν πρόσβαση θα είναι για οχτώ χρόνια, ενώ στην περίπτωση της COSMOTE TV θα εγκατασταθεί δορυφορικό πιάτο σε κάθε δικαιούχο ατομικά και η δωρεάν πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς θα είναι για δύο χρόνια. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ