Βέροια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψει της γιορτής της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς

 

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώνονται τα προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας εν όψει της γιορτής της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019.

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια αθλητικού φεστιβάλ εν όψει της γιορτής της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, εντός της πόλης της Βέροιας την Κυριακή 03-02-2019,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Κατά τις ώρες από 16:30΄ έως 21:30΄ της 03/02/2019, εξαιρουμένων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης:
α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, πάσης φύσεως οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Κυριωτίσσης και ειδικότερα στο τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό Ρήγα Φεραίου έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίας και
β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, επί της οδού Ειρήνης και ειδικότερα στο τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό Κυριωτίσσης έως τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Άρθρο 2ο
α) Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω αθλητικού φεστιβάλ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς.
β) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας, που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με τη δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ