Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Προκήρυξη πρόσληψης Διοικητικού Υπαλλήλου από τον «Έρασμο»

 

Προκήρυξη θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου από τον «Έρασμο»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει  μια (1) θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 5ωρης απασχόλησης, αορίστου χρόνου, με την ειδικότητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου ηλικίας 28-50 ετών, που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσεων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών).

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της..
3. Προϋπηρεσία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .

4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.

5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.

6. Δίπλωμα οδήγησης.

Θα ληφθούν υπόψη επί πλέον προσόντα όπως:
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κακοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λειτουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.

3. Πιστοποιητικό γέννησης

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών.

6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες.

7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
 

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερομένους  θα γίνεται αυτοπροσώπως στην έδρα μας, Βούλας Χατζίκου 10,
Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.,
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@gmail.com,
Προθεσμίες υποβολής: 9 - 15 Φεβρουαρίου 2019

 

ΤΗΛ : 23310 74073

 

Με τιμή για το Δ.Σ.
 

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ