Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Επενδύσεις: Ομοιότητες και διαφορές στα προγράμματα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

 

Η ανάπτυξη: Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα όχι μόνο των εκλογών της 7ης Ιουλίου αλλά και των επόμενων ετών, ώστε η Ελλάδα να επιτύχει μόνιμα και υψηλά επίπεδα διεύρυνσης του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη και το πώς θα επιτευχθεί, βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία εκτιμά ότι με το πρόγραμμά της μπορεί να φθάσει και το 4% του ΑΕΠ. 

Πιο συγκρατημένος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλά για μια δίκαιη, σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή συγκυρία, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι οι ρυθμοί -όπως άλλωστε έχουν αποτυπωθεί και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα- θα κινούνται βραχυπρόθεσμα μεταξύ 2 και 2,5% και μεσοπρόθεσμα (2022 - 2023) οριακά κάτω από το 2%.

Κοινός τόπος και των δύο είναι ότι η ανάπτυξη θα προέλθει μέσω από τις επενδύσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, εκτιμά ότι έως το 2023 μπορούν να έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις μόνο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 55 δισ. ευρώ σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πέραν αυτών, για το ίδιο χρονικό διάστημα υπόσχεται και 15 δισ. ευρώ για νέους επιστήμονες, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Στα ίδια ποσά κυμαίνεται και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΝΔ, καθώς προβλέπονται επενδύσεις 20 - 25 δισ. ευρώ στον τουρισμό και στη ναυτιλία, 15 - 20 δισ. ευρώ  στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση τροφίμων, 9 δισ. ευρώ στην ενέργεια (ΑΠΕ, νέοι αγωγοί φυσικού αερίου κ.ά.), 10 δισ. ευρώ στην Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη, στη βιομηχανία, στα logistics και μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.

Ποια είναι όμως τα «όπλα» των δύο κομμάτων για την υλοποίηση και την προσέλκυση επενδύσεων; Ποια είναι τα κοινά και ποια διαφορετικά σενάρια πολιτικής; Πόση μείωση της φορολογίας υπόσχονται; Ποιο θα είναι το ύψος των υπεραποσβέσεων; Ποιες κινήσεις θα γίνουν για την προσέλκυση επενδύσεων και την τόνωση των εξαγωγών; Ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον; Στο Euro2day.gr καταγράφουμε κωδικοποιημένα τις βασικότερες προτάσεις των δύο κομμάτων για τις επενδύσεις, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί προεκλογικά. 

Αποσβέσεις Παγίων 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ
Αύξηση συντελεστή αποσβέσεων στο 150%. 
Σημειώνεται ότι υπάρχει και συντελεστής 200% (άρθρο 117 ν.4549/2018) αλλά αφορά μόνο επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση νερού.
Συντελεστής αποσβέσεων έως 200% στις επενδύσεις κεφαλαίου. 
Δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών για περίοδο έως 10 ετών.

 Φορολογία επιχειρήσεων

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ
 • Μείωση του συντελεστή εταιρικής φορολογίας από το 28% στο 25% έως το 2021.
 • Μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 28% στο 20% σε διάστημα διετίας.
 • Μείωση συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων από 10% στο 5%.
 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ

Διπλασιασμός των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων μέχρι το 2025, στόχος που μεταξύ άλλων μπορεί να επιτευχθεί:

 • Με το νέο πλαίσιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
 • Την αναβάθμιση του Enterprise Greece.
 • Τη θεσμοθέτηση Πάρκου Μεγάλης Μεμονωμένης Επιχειρηματικής Μονάδας.
 • Την ενισχυμένη συνεργασία με Διεθνείς Επενδυτικούς Οργανισμούς (ΕΙΒ, EBRD).
 • Προώθηση ολοκληρωμένης πολιτικής για ΣΔΙΤ.
 • Υλοποίηση τομεακών στρατηγικών στις υποδομές, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ενέργειας ευνοϊκών ως προς την προσέλκυση επενδύσεων.
 • Δίκες χωρίς χαρτί έως το 2021.

 

 • Μείωση φορολογίας και φόρου επί των μερισμάτων.
 • Ταχείες αποκρατικοποιήσεις.
 • Σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση επενδύσεων.
 • Ταχεία απονομή δικαιοσύνης με τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια, όπου θα εκδικάζονται ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις από δικαστές με αντίστοιχη εξειδίκευση στο πρότυπο των ειδικών τμημάτων ναυτικού δικαίου, δικαίου σημάτων της ΕΕ και φορολογικών υποθέσεων.
 • Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής.

 Εξαγωγές 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ

Αύξηση των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2025 (σ.σ. από 33% που είναι σήμερα). Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο στόχος:

 • Ενίσχυση και δημιουργία επιχειρήσεων με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα.
 • Προσδιορισμός εμπορικών στόχων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Αξιολόγηση της εξαγωγικής πολιτικής επί συγκεκριμένων στόχων και σκοπών.
 • Ενεργοποίηση επιμελητηρίων, περιφερειών και φορέων.
 • Δημιουργία Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης του Εμπορίου.
 • Διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) με τα Πληροφοριακά Συστήματα άλλων δημόσιων φορέων.
 • Ενίσχυση συνεργασίας Enterprise Greece με το υπουργείο Εξωτερικών.

Αύξηση των εξαγωγών σε επίπεδο μεγαλύτερο του 40% του ΑΕΠ εντός τετραετίας Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο στόχος:

 • Διεύρυνση του ωραρίου στα τελωνεία και ενεργοποίηση του έργου για την ενιαία θυρίδα (Single window) που απλοποιεί σε ολόκληρη τη χώρα τις διαδικασίες εξαγωγών.
 • Ενοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών για την εξωστρέφεια σε ένα ενιαίο φορέα. Ο ενιαίος φορέας θα έχει διοικητική αυτονομία και διευθύνοντα σύμβουλο προερχόμενο από την αγορά. Θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για τη διάγνωση των αναγκών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και για τη χάραξη των κατάλληλων στρατηγικών εξωστρέφειας, στα πρότυπα των αντίστοιχων ολλανδικών και βρετανικών φορέων.
 • Ταχεία επιστροφή του Φ.Π.Α. στους εξαγωγείς.
 

 Αδειοδοτικές διαδικασίες 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ
 • Δημιουργία ψηφιακής υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) για την υποστήριξη των επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
 • Διεύρυνση του αριθμού επιχειρήσεων που θα αδειοδοτούνται με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία.
 • Αναθεώρηση των βαθμίδων όχλησης.
 • Ορισμός αποκλειστικών προθεσμιών
 • Tαχεία αδειοδότηση, όπως ισχύει στο νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.
 • Εισαγωγή στην αδειοδοτική διαδικασία αποκλειστικών προθεσμιών και όταν αυτές δεν τηρούνται τότε η αρμοδιότητα θα μεταβιβάζεται σε μία υπερκείμενη αρχή, σε επίπεδο υφυπουργού.
 • Καθιέρωση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αδειοδότησης για όλους τους κλάδους, με το οποίο στις απλούστερες περιπτώσεις η αδειοδότηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν.
 • Κάθε επένδυση θα προσδιορίζεται μόνο με βάση το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα της, καταργώντας τα υπόλοιπα συστήματα κατηγοριοποίησης και μειώνοντας τις γραφειοκρατικές επιπλοκές και την αβεβαιότητα.

Καινοτόμος επιχειρηματικότητα 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ
 • Στοχευμένες χρηματοδοτικές δράσεις για την ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρήσεων.
 • Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη. - Ενίσχυση του ρόλου του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
 • Ενίσχυση των φορέων Έρευνας και Ανάπτυξης.
 • Ίδρυση νέου θεσμού για τη στήριξη της ελεύθερης και ρηξικέλευθης Έρευνας που πραγματοποιείται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας
 • Ίδρυση νέου θεσμού για την προώθηση της καινοτομίας.
 • Επιπλέον πόροι για το EquiFund.
 • Ειδικά φορολογικά κίνητρα που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), όπως φορολογική έκπτωση έως και 75% στο κεφάλαιο που επενδύεται και θέσπιση αφορολόγητου για τα κέρδη από πώληση μετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις (στα πρότυπα της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που έχουν με επιτυχία εισάγει αντίστοιχα κίνητρα)
 • Έμφαση στη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και στην παροχή κινήτρων για "επιχειρηματικούς αγγέλους" (business angels), ώστε να επενδύουν σε ελληνικές startups
 • Υιοθέτηση των προτάσεων του διεθνούς κύρους οργανισμού ΥΟΖΜΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ
 • Πενταετής σχεδιασμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός - Ειδικά τομεακά και περιφερειακά προγράμματα για την χρηματοδότηση των ΜμΕ.
 • Δημιουργία ευρείας γκάμας χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 • Σύσταση δομής στήριξης για την παροχή συμβουλευτικής στις ΜμΕ.
 • Βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Υποστήριξη Συνεργασιών, Δικτυώσεων και Συγχωνεύσεων.
 • Δεύτερη ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες με ελάφρυνσή τους από τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Μεταφορά φορολογικών ζημιών για περίοδο έως 10 ετών, όπως έγινε στην Πορτογαλία, ώστε να δώσουμε ανάσα σε μικρές αλλά παραγωγικές επιχειρήσεις.
 • Αύξηση του ορίου για υποβολή Φ.Π.Α. στις 25.000 ευρώ.
 • Έγκαιρη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 • Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με πόρους του ΕΣΠΑ.
 • Ενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ)


www.euro2day.gr

 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ