Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Από το μάθε παιδί μου γράμματα, στο μάθε παιδί μου κώδικα

 

10.000 απόφοιτοι της Cisco Networking Academy περιζήτητοι στην αγορά εργασίας.
 
Μέχρι πρόσφατα αν σε ρωτούσαν ποια γλώσσα θέλεις να μάθεις, φυσιολογικά θα απαντούσες κάτι όπως αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά ή ακόμα και κινέζικα. Σήμερα, και ειδικά για εκείνους που ανήκουν στη γενιά του Snik και του Fortnite, οι πιθανές απαντήσεις περιλαμβάνουν και αναφορές ίσως άγνωστες σε άλλους, όπως Python και C++. Όχι, δεν πρόκειται για διαλέκτους απομακρυσμένων φυλών του Αμαζόνιου, αλλά για σύγχρονες και λίγο-πολύ περιζήτητες γλώσσες προγραμματισμού.
 
Είναι και αυτές μέρος των απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, για τις οποίες τόσος λόγος γίνεται, και η έλλειψή τους προκαλεί ένα αξιοπρόσεκτο χάσμα στην αγορά εργασίας. Από τη μία εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη εργαζόμενοι που μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, ενισχύοντας τις δεξιότητες στην πληροφορική, τη διαχείριση δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων. Μάλιστα, προβλέπεται ότι η ζήτηση για εργαζόμενους με ενισχυμένες ψηφιακές δεξιότητες θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς γιγαντώνεται ο όγκος των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο, με επακόλουθο την ανάγκη διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων.
 
Στην Ελλάδα περισσότεροι από 10.000 απόφοιτοι των 35 ακαδημιών της Cisco(Cisco Networking Academy) έχουν ήδη κάνει το βήμα για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ή τη βελτίωση των σχετικών τους γνώσεων, που τους βοηθούν να διεκδικήσουν καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Επιπλέον αυτών, στην παρούσα φάση οι εγγεγραμμένοι μαθητές αγγίζουν τους 2.000. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι κοινή για τις ακαδημίες και τους σπουδαστές σε όλο τον κόσμο και επιτρέπει την παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων. Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή διδασκαλία σε τάξη, οι σπουδαστές των προγραμμάτων έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία προσομοίωσης και μπορούν να ελέγξουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους μέσω παγκόσμιων διαγωνισμών.
 
Η ταχεία ανάπτυξη του προγράμματος Cisco Networking Academy σε 180 χώρες έχει επιβεβαιώσει την ευελιξία του ως προς τη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων, τον αριθμό και την προέλευση των εταίρων υλοποίησής του (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς), το εύρος, τη συνάφεια και τη συνοχή του προγράμματος σπουδών, αλλά και την ικανότητα παρακολούθησης των νέων τεχνικών και παιδαγωγικών εξελίξεων. 
 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σε τομείς όπως η σχεδίαση, η εγκατάσταση και η υποστήριξη δικτύων, η ανάπτυξη λογισμικού και η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων.
 
 
 
www.protothema.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ