Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Δήμος Βέροιας: Ενημέρωση για τη νέα νομοθεσία για τους παιδότοπους

 

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες παιδοτόπων και κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο ΦΕΚ 2213/8-6-2019 τεύχος Β δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 43650/2019 με θέμα: «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων». Με τις νέες διατάξεις θεσμοθετείται μεταξύ άλλων και η υποχρέωση όλων των παιδοτόπων – υφισταμένων και νέων – να εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - Ασφαλούς Εγκατάστασης και Λειτουργίας από Διαπιστευμένο Φορέα Αξιολόγησης (Οργανισμό Πιστοποίησης), εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς το Πιστοποιητικό αυτό δεν επιτρέπεται η λειτουργία κανενός παιδοτόπου. 
Επιπλέον, η λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επισύρει τη σφράγισή του και την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000€. 
Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της νέας ΚΥΑ σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευσή της. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να σφραγιστούν από την αρμόδια Αρχή αδειοδότησης, ήτοι από το Δήμο.
Εφιστούμε την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων, με την παράκληση να τηρείται η νομοθεσία, διότι σε περίπτωση βεβαίωσης παραβάσεων από οποιαδήποτε ελεγκτική Αρχή, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιβάλει τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται. 
Για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Κατάστημάτων του Δημαρχείου (τηλ. 2331350640 και 2331350564).

 

Μ.Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ