Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (16/7/19)

 

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας».
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2019-2020).
ΘΕΜΑ  5ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ  6ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».
ΘΕΜΑ  7ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας».
ΘΕΜΑ  8ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  9ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Στ.Γκαράνη (Β΄ τριμήνου 2019).
ΘΕΜΑ  10ο  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ  11ο  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 6142/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και άσκηση ή μη αγωγής και ορισμός ή μη δικηγόρου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ