Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (5/8/19)

 

Την Δευτέρα 5 Αυγούστου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ  2ο  Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/06/2019 (Β΄ Τριμήνου).
ΘΕΜΑ  3ο  Συμπλήρωση ή μη στο από 02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της πόλης Βέροιας» και ανάκληση ή μη της αριθμ.112/2019 απόφασης Ο.Ε.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως 30/04/2019.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου )».
ΘΕΜΑ  7ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ  8ο  Κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για "«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)", για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα».
ΘΕΜΑ  9ο  Επί αιτήματος Θ.Λουκίδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.
ΘΕΜΑ  10ο  Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας 1 της Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 651α της Βέροιας.

 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και επίσπευσης της λήψης των σχετικών αποφάσεων για την άμεση παροχή των παραπάνω υπηρεσιών καθώς και για την επίσπευση της εκτέλεσης των παραπάνω έργων και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου λόγω και των αδειών του Καλοκαιριού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ