Πρόγραμμα VOUCHER ανέργων ηλικίας 25 έως 29

 

Ξεκίνησε  το νέο πρόγραμμα Voucher για ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση   Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής  και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνετε σε Ανέργους, απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, θετικών, τεχνολογικών κ οικονομικών σχολών ηλικίας από 25 έως 29 ετών.

  Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες και περιλαμβάνει:

 1. υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής

 2. υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης- Θεωρίας διάρκειας (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 3. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας (200) ωρών.

 4. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Κάθε δικαιούχος θα λάβει επιδότηση 2800€ μικτά.

Οι προτεινόμενες ειδικότητες που οδηγούν στην αντίστοιχη πιστοποίηση είναι οι εξής:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,

 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,

 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Ενδεικτικά, η θεματολογία προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων

 • Διαχειριστής Δικτύων

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων

 • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής

 • Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce Consultant)

 • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)

 • Διαχειριστής Συστημάτων πληροφορικής.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς  και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 13/9/2019

 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Αγ. Αντωνίου 20 και Καρατάσου γωνία

 τηλ: 2331021061,6974338357

 ώρες επικοινωνίας 08:00- 21:00

 site: http://ekedim-verias.gr/

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ