Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Με 13 θέματα θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (10/9/19)

 

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ  2ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη έκτακτης Μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τον «Αθλητικό Σύλλογο Ασωμάτων».
ΘΕΜΑ  6ο  Κατάπτωση ή μη εγγυητικής συμμετοχής οικονομικού φορέα για το έργο «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επίκουρου και Λάρνακας».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  9ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας», λόγω αποκλειστικότητας.
ΘΕΜΑ  12ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κων/τίνο Σαχινίδη.
ΘΕΜΑ  13ο  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 40/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βεροίας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ