Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Βέροια: Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις η Θ' Επιστημονική ημερίδα της ΕΜΙΠΗ (βίντεο)

 

Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Χώρο Τεχνών η επιστημονική ημερίδα της ΕΜΙΠΗ με θέμα την πολιτισμική συνύπαρξη στην Ημαθία.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό από την Πρόεδρο της ΕΜΙΠΗ Ολυμπία Μπέτσα και εισαγωγική ομιλία από  τον π. Αθανάσιο Γ. Βουδούρη - Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας με θέμα τα Ζητήματα πολιτισμικής συνύπαρξης στην Ημαθία. Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, και αποτελούνταν από δυο συνεδρίες.

Μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Βέροιας Συρμούλα Τζήμα, ενώ τους εισηγητές καλωσόρισε η Αντωνία Χαρίση.

 

Βέροια – ΕΜΙΠΗ - επιστημονική ημερίδα - Εισαγωγική Ομιλία π. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης 28/9/2019

 

Βέροια – ΕΜΙΠΗ - επιστημονική ημερίδα-Νικ. Σιώκης-Εμ. Ξυνάδας- Δ.Καρασάββας- Κ. Γαλλής 28/9/2019

 

Βέροια – ΕΜΙΠΗ - π.Αθ.Βουδούρης Ν.Λιλιόπουλος Σπ.Μιχαλέας Ελ.Σαρηγιαννίδου 28/9/2019

 

 

Παρακάτω ακολουθεί λεπτομερώς το πρόγραμμα καθώς και περιλήψεις των εισηγήσεων.

 

Α' Συνεδρία


Νικόλαος Σιώκης - Δρ Ιστορίας Ελληνισμού Α.Π.Θ., Όψεις της γλωσσικής, θρησκευτικής και εκπαιδευτικής κατάστασης των βλαχικών πληθυσμών των επαρχιών Βεροίας και Βοδενών στα 1879

Περίληψη εισήγησης: “Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση μιας αδημοσίευτης προξενικής αναφοράς του 1879 από το αρχείο του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων σχετικά με τους βλαχικούς πληθυσμούς των επαρχιών Βεροίας και Βοδενών. Μέσα σε αυτή γίνετια αναφορά στους Βλάχους της περιοχής και πιο συγκεκριμένα στη γλωσσική, επαγγελματική, θρησκευτική και εκπαιδευτική πραγματικότητα. Παράλληλα, καταγράφονται οι δράσεις και οι προσπάθειες του εθνικού προς ενίσχυση της “ελληνικής συνείδησής” τους και καλλιέργεια εθνικής και θρησκευτικής ενότητας μεταξύ των προσπαθειών αναδιοργάνωσης και οικονομικής ενίσχυσης του ελληνόφωνου εκπαιδευτικού συστήματος και των εκκλησιαστικών φορέων.”

 

Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας – Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Οι Νηφωνιστές και η δράση τους στη Νάουσα

Περίληψη εισήγησης: “Η εισήγηση παρουσιάζει την αίρεση του Νηφωνισμού, η οποία εμφανίστηκε στο β' μισό του 19ου αιώνα και η δραστηριότητα της συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Παρουσιάζονται οι βασικές θρησκευτικές αρχές της αίρεσης και στοιχεία για τον ιδρυτή της και τη δράση του. Το ειδικό ενδιαφέρον σχετίζεται με την επέκταση της αίρεσης στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Νάουσα. Παρουσιάζονται στοιχεία για τη δράση των Νηφωνιστών στη Νάουσα, καθώς επίσης και για την αποδοχή του Νηφωνισμού από τους κατοίκους της πόλης. Η έρευνα στηρίχθηκε σε δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής και του τοπικού Τύπου και σε αρχειακό υλικό από το αρχείο της Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης.”

 

Δημήτρης Ιορδ. Καρασάββας - Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας, Ψηφίδες του Μουσουλμανικού Βίου τα τελευταία χρόνια της Οθωμανοκρατούμενης Βέροιας

Περίληψη εισήγησης: “Στην μακραίωνη παραμονή των Οθωμανών στην Βέροια, η πόλη δέχτηκε πολλές φορές και με πολλούς τρόπους την βία των κατακτητών. Όμως, παρά την βιαιότητά τους, οι Οθωμανοί άφησαν το ισχυρό αποτύπωμά τους μέσα από τους θεσμούς της εξουσίας, του δικαίου, της οικονομίας και της θρησκείας τους. Χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμη τοπική ή άλλη πηγή προκειμένου να ΄γινει αντιληπτή η βαθιά οθωμανική επιρροή στην πόλη, όπως έχει καταγραφεί στην Ιστορία της Βέροιας. Στην ανάπτυξη της εργασίας μας γίνεται αναφορά στην δομή της τοπικής οθωμανικής εξουσίας, στα μουσουλμανικά σχολεία, στα τεμένη και λοιπά κτίσματα, στα νεκροταφεία, στους μαχαλάδες, στις γιορτές κ.α. Επιπροσθέτως, σημειώνονται στοιχεία σχετικά με τα επαγγέλματα, τις συνήθειες, τις διατροφικές επιλογές των μουσουλμάνων, όσο και το ισχυρό αποτύπωμά τους στην τοπιογραφία της πόλης. Από το σύνολο των πληροφοριών αντιλαμβανόμαστε όψεις και πλευρές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των μουσουλμάνων της Βέροιας, ενός μακραίωνου βίου που διεκόπη το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών.”

 

Γαλλής Κώστας – Φιλόλογος, Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς της ελληνικής και μουσουλμανικής μειονότητας στη Βέροια κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1908-1920

Περίληψη εισήγησης: “Η ανακοίνωση επιχειρεί να συγκεντρώσει τις ψηφίδες της τοπικής ιστορίας που σχετίζονται με την πολιτική συμπεριφορά της ελληνικής μειονότητας της Βέροιας στις εκλογές του 1908 και 1912 για το οθωμανικό κοινοβούλιο και της μουσουλμανικής μειονότητας της πόλης στις εκλογές για την ελληνική Βουλή το 1915 και 1920. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν, καταρχάς, το πόσο πολιτικά ενεργή ήταν η ελληνική μειονότητα της πόλης (και του καζά) κατά τη διάρκεια των δυο εκλογών μετά την Επανάσταση των Νεότουρκων το 1908. Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει ο βαθμός συμμετοχής των μουσουλμάνων της Βέροιας στις δυο ελληνικές εκλογές του 1915 και σε αυτές του 1920. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον ελληνικό Τύπο της εποχής, κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πρωτότυπες εργασίες, επίσης, που αφορούν την πολιτική συμπεριφορά των δυο μειονοτήτων στη δεκαετία της μετάβασης από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος, καθώς και σε σχετικές με την ιστορική περίοδο δευτερογενείς πηγές. Στη Βέροια και στην περιοχή του καζά η ελληνική κοινότητα συμμετέχει ενεργά στις εκλογές για το οθωμανικό κοινοβούλιο και φαίνεται να ακολουθεί την κεντρική γραμμή της μειονότητας, την ενίσχυση δηλαδή του εθνοπολιτικού της ρόλου απέναντι στο κυρίαρχο Νεοτουρκικό Κομιτάτο αλλά και στις βουλγαρικές επιδιώξεις. Από την άλλη μεριά οι μουσουλμάνοι της πόλης υπερψηφίζουν κυρίως το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο. Δυσκολεύονται να υποστηρίξουν την εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου – όπως εκδηλώνεται με την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου – και οι ισχυροί παράγοντες της κοινότητας ενδιαφέρονται προπαντός για την εξασφάλιση της μεγάλης γαιοκτησίας τους. Η πολιτική συμπεριφορά των δυο μειονοτήτων παρά τις φαινομενικές παραλληλίες καθορίζεται από δυσανάλογες προτεραιότητες σε διαφορετικό ιστορικό χρόνο.”

 

Χαιρετισμός της Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμου Βέροιας, Συρμούλας Τζήμα - Τόπη

 

Β' Συνεδρία

 

π. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης - Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Οι Τσιγγάνοι της Βέροιας και της ευρύτερης περιοχής, από την Οθωμανική περίοδο μέχρι τη Συνθήκη της Λοζάνης

Περίληψη εισήγησης: “Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου ο καζάς της Βέροιας αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας τυπικής οθωμανικής επαρχίας, στην οποία συναντιόνται και συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτισμικές, θρησκευτικές, γλωσσικές και εθνοτικές καταβολές, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτισμικό μωσαΐκό. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Βλάχοι, Σλαβόφωνοι και Τσιγγάνοι, αποτελούν ορισμένες από τις βασικότερες ομάδες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην επαρχία, τόσο κατά την οθωμανική εποχή, όσο και κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων. Στην επικείμενη ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με την παρουσία των Τσιγγάνων στην ευρύτερη επαρχία, από την οθωμανική περίοδο μέχρι και τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία επέφερε στην περιοχή ριζικές δημογραφικές αλλαγές. Θα εξεταστούν κυρίως θέματα πληθυσμιακών – δημογραφικών δεδομένων, χωροταξικά ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία τους στην πόλη της Βέροιας και τη γύρω περιοχή, καθώς και πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού τους βίου. Ως βασικές πηγές της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οθωμανικά και ελληνικά αρχεία, δημοσιεύματα του Τύπου, περιηγητικά κείμενα και πληροφορίες παλαιότερων συγγραφέων και μελετητών.”

 

Λιλιόπουλος Νικόλαος - Θεολόγος, MA Eκκλησιαστικής αρχαιολογίας και Τέχνης, Η παρουσία των Ρομά στο Μακροχώρι Ημαθίας. Μία συνύπαρξη

Περίληψη εισήγησης: “Μέχρι τις μέρες μας κρατά η παρουσία των παλιών συγκατοίκων γηγενών και Ρομά στο Μακροχώρι. Με τους τελευταίους ασχολείται η ανακοίνωση. Καταβλήθηκε προσπάθεια, μέσα από συνεντεύξεις και έρευνα, να καταγραφεί η παρουσία, η δράση και η καθημερινότητα τους τόσο στην δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή τους. Εισαγωγικά γίνεται αναφορά σχετικά με την εμφάνιση των Ρομά στην Ευρώπη καθώς και στην περιοχή της Ημαθίας. Μετά από μια σύντομη μνεία της ιστορικής διαδρομής του Μακροχωρίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα.”

 

Σπύρος Μιχαλέας - Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οι ελώδεις πυρετοί και ο Ανθελονοσιακός Αγώνας κατά τον Μεσοπόλεμο μέσα από τα αρχεία του Προσφυγικού Νοσοκομείου Βέροιας (1926-1940)

Περίληψη εισήγησης: “Η παρούσα ιστορική – επιδημιολογική μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της ελονοσίας που μάστιζε τους Έλληνες πρόσφυγες κατά τον Μεσοπόλεμο στην περιοχή της Ημαθίας. Η μελέτη βασίστηκε στο αρχείο του Προσφυγικού Νοσοκομείου Βέροιας, το οποίο ψηφιοποιήθηκε σε προκωδικοποιημένη βάση (15921 άτομα, εισαγωγές από 05/03/1926 έως και 27/10/1940). Εξ' αυτών, το 52,8% (8408 άτομα) νοσηλεύθηκε λόγω ελονοσίας. Σχεδιάστηκαν λεπτομερείς χάρτες για την απεικόνιση της συρροής των κρουσμάτων. Τελέστηκε πολυμεταβληλτή λογαριθμιστική παλινδρόμηση, η οποία εξέτασε τη συσχέτιση του κινδύνου νοσηλείας για ελονοσία με το υψόμετρο του τόπου διαμονής, με ταυτόχρονο έλεγχο για τις συγχυτικές επιδράσεις της ηλικίας, του φύλου και του τόπου καταγωγής (επιμέρους περιοχές της Μικράς Ασίας, Πόντος, Καύκασος, Βουλγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες). Η ελονοσία ήταν η πρώτη αιτία εισαγωγής στο Νοσοκομείο. Η συσχέτιση με το υψόμετρο κατοπτρίζει τον επιβαρυντικό ρόλο των ελών της περιοχής πριν από την αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών από τη Foundation Company. Την ελονοσία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ο Σύλλογος προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων, η Επιτροπή Ανθελονοσιακού Αγώνα και το Υπουργείο Περιθάλψεως.
Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης συνάδουν με την ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη (Ιούλιος 1928), ο οποίος συμπεριέλαβε την ελονοσία ανάμεσα στις “κοινωνικές μάστιγες” της εποχής. Πριν από την έναρξη του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα δεν υπήρχε οργανωμένη υγειονομική προστασία και σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις περιόδους: τα έτη 1905-1930 με τη δράση του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών Νόσων με ιδιωτική πρωτοβουλία, την περίοδο 1930-1945 με τη βοήθεια της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και του ιδρύματος Rockefeller και τέλος, τη δεκαπενταετία 1945-1960 με τη συμβολή του Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών, της Υγειονομικής Σχολής και του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών. 
Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού και στην προβολή των αντιξοοτήτων που αντιμετώπισε η ευάλωτη, ετερογενής πληθυσμιακή ομάδα των προσφύγων κατά τον Μεσοπόλεμο. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ανά τους αιώνες αποτελούν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και οι προσφυγικές μετακινήσεις απασχολούσαν – και συνεχίζουν να απασχολούν – την ελληνική κοινωνία.”

 

Σαρηγιαννίδου Ελισάβετ – Φιλόλογος, Πτυχές του προσφυγικού ζητήματος στην περιοχή της Βέροιας (1924-1940)

Περίληψη εισήγησης: ”Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να αναδείξει όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην περιοχή της Βέροιας κατά την περίοδο 1924-1940. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας του τοπικού Τύπου και συγκεκριμένα των εφημερίδων “Αστήρ” και “Μακεδονική Ηχώ”. Επιπλέον, πηγές έχουν αντληθεί από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Η μελέτη στόχο έχει να καταδείξει τη στάση που τήρησε ο τοπικός Τύπος απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Η στάση αυτή επηρεάστηκε αναμφίβολα από τον πολιτικό προσανατολισμό των εφημερίδων. Επιχειρεί να αναδείξει την εποποιία αποκατάστασης των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο, προβάλλοντας ταυτόχρονα και τα προβλήματα που προέκυψαν. Ζητήματα όπως η νομή και εκμετάλλευση της ανταλλάξιμης μουσουλμανικής περιουσίας, οι ανώμαλες δικαιοπραξίες και τα προσφυγικά χρέη υπήρξαν πεδίο ανταγωνισμού και εκμετάλλευσης από τους πολιτικούς. Αναμφίβολα, η πολιτική δύναμη των προσφύγων δεν ήταν αδιάφορη για τον τοπικό τύπο. Συμπερασματικά, από την έρευνα προέκυψε ότι η τοπική ιστορία συμπλέει με τη γενική, η περίπτωση δηλαδή της Βέροιας και των περιχώρων της φάνηκε ότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αποκλίσεις συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν υπάρχουν κάποιες, αυτές έχουν να κάνουν με την οξύτητα των προβλημάτων, τα οποία, στην περίπτωση της πόλης ήταν πιο ήπια.“

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ