Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Το «πέναλτι» και οι δυσκολίες της νέας πάγιας ρύθμισης

 

Δύσκολα θα φτάνουν στις 24 ή στις 48 δόσεις οι οφειλέτες του δημοσίου, λόγω των αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων που περιέχει η νέα πάγια  ρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή από την 10η Ιανουαρίου 2020.

Η μέθοδος υπολογισμού των δόσεων είναι πολύπλοκη ενώ η προβλεπόμενη ελάχιστη δόση των 30 ευρώ, αφορά μόνο χρέη μέχρι 720 ευρώ και ο οφειλέτης να έχει χαμηλό εισόδημα.

Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις.

Επίσης περιέχει και ένα «πέναλτι» με αυξημένο επιτόκιο, εάν ο οφειλέτης επιλέξει περισσότερες δόσεις, από τις 12, καθώς προσαυξάνεται το επιτόκιο κατά 15%.

Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για να επιλεγούν οι αυξημένες δόσεις εφόσον τις δικαιούται, βάσει εισοδήματος ο οφειλέτης.

Σημειώνεται επίσης ότι η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2020, για να εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το Σin, στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές του 2019, οι οποίες είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση των 12, 24 ή και 120 δόσεων αλλά την έχασαν. Οι φετινές οφειλές, θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, αλλά ο αριθμός των δόσεων, δεν θα μπορεί αν είναι μεγαλύτερος από τις δόσεις που απέμειναν να αποπληρωθούν από την παλιά ρύθμιση ή βέβαια περισσότερες από 24 δόσεις.

Δηλαδή, αν κάποιος είχε ενταχθείς τη ρύθμιση των 12 δόσεων πλήρωσε τις τρεις δόσεις και εκκρεμούν οι 9, όταν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση, οι δόσεις που θα του παρασχεθούν θα είναι 9.

Επίσης αν είχε ενταχθεί στη μεγάλη ρύθμιση που προέβλεπε μέχρι 120 δόσεις και πλήρωσε μόνο τρείς δόσεις, θα ενταχθεί τη νέα ρύθμιση, αλλά θα του δοθούν μέχρι 24 δόσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα… μαθηματικά 

Ο υπολογισμός των δόσεων, θα γίνεται με πολύπλοκη μέθοδο και σε συνάρτηση του εισοδήματος. Ειδικότερα, για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση:

 1. Το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή
 2. Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Ακολούθως, το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ως εξής:

 • από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,
 • από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,
 • από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,
 • από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,
 • από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,
 • από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,
 • από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%,
 • πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Παραδείγματα

Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, για τη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων:
Παράδειγμα 1: Ο Χ φορολογούμενος έχει το 2019 μια οφειλή προς την Εφορία ύψους 3.500 ευρώ από φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Το εισόδημα που δήλωσε το 2018 στην εφορία ήταν 26.000 ευρώ.
Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων θα προσδιοριστούν ως εξής:

 • Το ύψος του εισοδήματος θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 10% και θα προκύψει ένα ποσό, ύψους 2.600 ευρώ (26.000Χ10%).
 • Το ποσό αυτό, θα διαιρεθεί δια του 12 και προκύπτει και προκύπτει η ελάχιστη μηνιαία δόση για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, η οποία είναι 216,67 ευρώ (2.600/12=216,67).
 • Κατόπιν, το ποσό της συνολικής οφειλής, που είναι 3.500 ευρώ, διαιρείται δια του ποσού των 216,67 και προκύπτει ο μέγιστος αριθμός των δόσεων που αναλογεί στον συγκεκριμένο φορολογούμενο, οι οποίες θα είναι 16 (3.500/216,67=16).

Παράδειγμα 2: Ο Ψ φορολογούμενος έχει το 2019 μια οφειλή προς την εφορία ύψους 2.000 ευρώ. Το εισόδημα που δήλωσε το 2018 στην εφορία ήταν 14.500 ευρώ.
Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων θα προσδιοριστούν ως εξής:

 • Το ύψος του εισοδήματος θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 4% και θα προκύψει ένα ποσό, ύψους 580 ευρώ (14.500Χ4%).
 • Το ποσό αυτό, θα διαιρεθεί δια του 12 και θα προκύψει η ελάχιστη μηνιαία δόση για τον συγκεκριμένο οφειλέτη, η οποία είναι 48,33 ευρώ (580/12=48,33).
 • Κατόπιν, το ποσό της συνολικής οφειλής, που είναι 2.000 ευρώ, διαιρείται δια του ποσού των 48,33 ευρώ και προκύπτει ο μέγιστος αριθμός των δόσεων που αναλογεί στον συγκεκριμένο φορολογούμενο, οι οποίες θα είναι 41 (2.000/48,33=41).
 • Επειδή όμως είναι περισσότερες από τις 24 δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση, θα περιοριστούν στις 24 δόσεις.
 • Έτσι, η οφειλή των 2.000 ευρώ, θα αποπληρωθεί σε 24 δόσεις των 83,33 ευρώ.

 

 

www.sofokleousin.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ