Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας (19/12/19)

 

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30 θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


Θέμα  1ο  Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στην Βέροια»
Θέμα  2ο  Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας
Θέμα  3ο  Διατύπωση απόψεων επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
Θέμα  4ο   Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης του «Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας» – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανεμοφρακτών για ΚΥΕ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ