Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Νάματα Ιορδάνεια - Του Ιωάννου Λότσιου

 

Η Βάπτιση του Χριστού αποτελεί το μεγάλο γεγονός της τριαδικής θεοφανείας, ένα άνοιγμα κοινωνίας με την κτίση και τον άνθρωπο, δια μέσου του ύδατος, ένα απαραίτητο στοιχείο για την διατήρηση της ίδιας της ζωής: ''Σήμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ'', επίσης “Σήμερον τῶν ὑδάτων, ἁγιάζεται ἡ φύσις, καὶ ῥήγνυται ὁ Ἰορδάνης, καὶ τῶν ἰδίων ναμάτων ἐπέχει τὸ ῥεῦμα, Δεσπότην ὁρῶν ῥυπτόμενον”, κατά τον υμνογράφο.
Τα ύδατα από καθαρτικά μεταστοιχειώνονται και σε αγιαστικά και μεταμορφωτικά στοιχεία, μιας συνέχειας της αποστολής της Εκκλησίας και του αγιαστικού της έργου. Το ύδωρ στην αρχική δημιουργία, διαχωρίζεται από το χάος και αποτελεί το στοιχείο της συντήρησης και επιβίωσης των όντων, ανθρώπων, φυτών και ζώων. Στον Ιορδάνη το ύδωρ αποτελεί το στοιχείο της νέας κτίσεως και αναδημιουργίας, πηγή ανασυστάσεως της κοινωνίας με το Θεό, στοιχείο της άνωθεν γέννησης, της πνευματικής σχέσεως των ανθρώπων.
Τα ύδατα του Ιορδάνη στην Δεσποτική εορτή των Φώτων είναι μια πρόκληση. Οι σχιζόμενοι ουρανοί αναδύουν την οικολογική σχέση μεταξύ Θεού και Κτίσεως, την έναρξη της κοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Οι σχιζόμενοι ουρανοί δεν αποτελούν μια μερίδα των συννέφων, μιας παρουσίας άσπρων σύννεφων που επικαλύπτουν το γεγονός της Βαπτίσεως, ούτε περισσότερο δείχνουν μια ακτίνα της θείας παρουσίας. Το σχίσιμο των ουρανών είναι βίαιο και ξαφνικό, αποτελεί την απαρχή της συνομιλίας των άνω και κάτω, των επουρανίων και των δημιουργημάτων. 
Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος υπό την μορφή περιστεράς, είναι από τα πρώτα οικολογικά αλλά και θεϊκά στοιχεία που έχει κανείς να παρατηρήσει και που αναπροσαρμόζουν την σχέση Κτίστη και Κτίσεως δια την ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού.
Τα ιορδάνια ύδατα αποτέλεσαν νάματα, σύμβολα της σωτηρίας, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Ως σύμβολα της βυθίσεως στον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού μας εισάγουν στην συμμετοχή σε αυτήν την νέα κτίση, νέα σχέση με την κτίση και τον άνθρωπο. Η πνευματική ζωή χρειάζεται οικολογικές και οικογενειακές σχέσεις, φανερώσεις και πράξεις. Με αυτόν τον τρόπο τα ύδατα του Ιορδάνη γίνονται νάματα θείας παρουσίας στον κόσμο και την κοινωνία, που παραμερίζουν την φθορά, τον θάνατο και την καταστροφή. 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ