Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Ανακοίνωση Δήμου Βέροιας

 

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την τροποποίηση της με α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – τμ. Βέροια- σταθεροποίησης της οδού (σήραγγα Σ3 – επίχωμα Γ4) και των υδραυλικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων), καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της»», (υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, με Α/Α 01 - Αυτοκινητόδρομος), Φορέας του έργου : «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», προς ενημέρωση των πολιτών.

Διατύπωση γνώμης έως τις 05/03/2020 υποβάλλοντος το έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ημαθίας.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ