Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας (18/2/20)

 

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


Θέμα  1ο   Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέμα  2ο   Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την τροποποίηση της με α.π.61079/25-01-1999 Κ.ΥΑ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜ. Βέροια –σταθεροποίησης της οδού (σήραγγα Σ3- επίχωμα Γ4) και των υδραυλικών έργων (διευθέτησης ρεμάτων, καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της».


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ηλίας  Τσιφλίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ