Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (25/2/20)

 

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (κτηνιάτρου) με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ.
ΘΕΜΑ  3ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου Αθηνών να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Αθηνών στη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Μ.Ντόβα κατά του Δήμου.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση γενόμενων ενεργειών Δημάρχου α) εξουσιοδότησης δικηγόρων του Δήμου για άσκηση ενδίκων μέσων σχετικά με τη διαδικασία εκποίησης μετοχών της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.» και β) ορισμού δικηγόρου-καθηγητή για τη σύνταξη γνωμοδότησης.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στο Βερολίνο για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ITB Berlin».
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 31/10/2019.
ΘΕΜΑ  8ο  Λήψη απόφασης επί της διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  9ο  Ενημέρωση και έκφραση γνώμης για τοποθέτηση στηθαίων τύπου W4 του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ  10ο  Συγκρότηση ή μη Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου-αρτοποιείου 2020.
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας του αποκριάτικου εθίμου «Καπεταναίοι».
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής- δράσεων του Δήμου Βέροιας» για τη μίσθωση τουριστικού τρένου (συνεχιζόμενο).
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ  16ο  Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη 2ου Σ.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας».
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής του Δ.Πρ*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Μ.Πασ*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ  20ο  Επί αιτήματος Ν.Δήμου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.
ΘΕΜΑ  21ο  Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με το Α2019/134 κλητήριο θέσπισμα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ