Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (28/2/20)

 

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1  Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας»
2  Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» (με αριθμ μελ 67/2017), κατά τρεις(3) μήνες έκαστη – με αναθεωρήσεις
3  Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση   (1-1-2019 /31-12-2019)
4  Διαγραφή  οφειλής μισθωμάτων από Γκίλτση Γεώργιο του Νικολάου
5  Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 30/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Παραίτηση ή μη  της αίτησης αναστολής και της  ανακοπής του Δήμου ΗΠ Νάουσας επί της υπ’ αρ. 160/ΔΠ/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας»
 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ