Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (8/4/20)

 

Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ  1ο :  Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση ή μη α) λύσης της εκμίσθωσης γραφείου του 1ου ορόφου οικοδομής επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου 17 και Π.Τσαλδάρη και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής 
ΘΕΜΑ  3ο :  Έγκριση ή μη α) πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ  4ο :  Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»
ΘΕΜΑ  5ο :  Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της εταιρίας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στον «Τριπόταμο» του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ  6ο :  Έγκριση ή μη τροποποίησης των υπ’ αριθ. 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37/2020 αποφάσεων του Δ.Σ., για τον επανακαθορισμό της ημερομηνίας καταβολής των οφειλών
ΘΕΜΑ  7ο :  Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού ημερομηνίας για την εφάπαξ καταβολή οφειλών των Α.Τσιαμήτρου κλπ.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ