Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας την Μ. Τρίτη (14/4/20)

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα 1 Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος του Δήμου Νάουσας στο ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση που βρίσκονται εντός χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ


Θέμα 2  Έγκριση ή μη εκποίησης 10 στρεμμάτων από το κληροτεμάχιο 1063 που βρίσκεται εντός των
ορίων της ΤΚ Χαρίεσσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 3  Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  του αγροτεμαχίου 1170 της Τοπικής Κοινότητας Στενημάχου (περιοχή παλιά αμπέλια)  έκτασης 13.821 τ.μ. για  εικοσιπέντε  (25) έτη ,  του Δήμου Νάουσας , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ


Θέμα 4  Τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης ο οποίος ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 254/2015 με ΑΔΑ 672ΩΚ0-6Φ1 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διάρκεια άρδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 5  Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 6  Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ.
Εισηγητής: Δήμαρχος


Θέμα  7  Σύναψη χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Νάουσας και ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

Θέμα  8  Πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «2ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού.


Θέμα  9  Έγκριση ή μη του με αρ. 1/2020 Πρακτικού (6ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

Θέμα  10  Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα  11  Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 16β του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα  12  Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 17α του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα  13  Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 18β του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.
Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ