Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

ΑΣΕΠ – 2000 θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ - Ωφελούμενοι

 

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ – Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

ΑΣΕΠ – 2.000 θέσεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΑΣΕΠ: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την κάλυψη 2.000 θέσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Θα επιλεγούν Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μέσα από τρεις διαφορετικές προκηρύξεις.

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε:

Στρατό Ξηράς
Ειδικές Δυνάμεις
Ναυτικό
Αεροπορία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 30 Απριλίου.

 

www.ekklisiaonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ