Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Βέροια: Δια τηλεδιάσκεψης και με 15 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (4/5/20)

 

Την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 18:00, δια τηλεδιάσκεψης, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο :  Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  2ο :  Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ  3ο :  Έγκριση ή μη τροποποίησης των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και β) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ  4ο :  Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκποίηση τμήματος δρόμου που εμπίπτει εντός του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας 
ΘΕΜΑ  5ο :  Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ  6ο :  Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 791/2019 απόφασης του Δ.Σ., β) φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και γ) καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της 
ΘΕΜΑ  7ο :  Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ  8ο :  Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2020).
ΘΕΜΑ  9ο :  Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών από δασικές πυρκαγιές στον Δήμο Βέροιας
ΘΕΜΑ  10ο :  Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)».
ΘΕΜΑ  11ο :  Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Βέροιας (2020)».
ΘΕΜΑ  12ο :  Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ  13ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 31/12/2019 ως 31/1/2020
ΘΕΜΑ  14ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 1/2/2020 ως 29/2/2020
ΘΕΜΑ  15ο :  Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων καθαριότητας και απολύμανσης οικονομικά αδύναμης δημότισσας

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ