Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (10/6/20)

 

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00-10:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  2ο  Καθορισμός του ποσοστού μείωσης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων.
ΘΕΜΑ  3ο  Μετάθεση ή μη ημερομηνιών αποσφράγισης και καταληκτικών ημερομηνιών για προδικαστικές προσφυγές έργων και μελετών του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ. 986 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  6ο  Συγκρότηση ή μη  επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη 2ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  12ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, για άσκηση αναίρεσης κατά της αριθμ. 587/2020 απόφασης του Μον. Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, Καθορισμού του ποσοστού μείωσης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα λόγω COVID-19, Μετάθεση ημερομηνιών αποσφράγισης & καταληκτικών ημερομηνιών για προδικαστικές προσφυγές έργων και μελετών, Έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού & δημοπρασίας, Συγκρότησης επιτροπής & κατάρτισης όρων διαγωνισμού έργου, Παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργων & Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου να επισπευστεί η λήψης αποφάσεων, λόγω προθεσμιών, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ