Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (15/7/20)

 

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Έγκριση ή μη πρακτικών ματαίωσης της διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 16ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός ή μη όρων  για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δ. Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022»
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 12/20 απόφασης της Κοινοφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ» περί έγκρισης ισολογισμού ,οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχείρισης και έκθεσης ελεγκτών χρήσης 2019.
ΘΕΜΑ  4ο  Κίνηση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου Αγίου Γεωργίου και κατάρτιση των όρων δημοπρασίας.
ΘΕΜΑ  5ο  Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικών επιτροπών α) διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης και β) παραλαβής για το έργο: «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες  τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης  στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας». 
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τεχνικών στην Αθήνα μέσω Κατερίνης.
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 3ου Ανταμώματος Νεολαίας Σανταίων με τον Τ.Ο.Κ. 
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Π.Α.Σ.Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».
ΘΕΜΑ  10ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έκδοση ενημερωτικών εντύπων τουριστικού ενδιαφέροντος», για τη δημιουργία και έκδοση φωτογραφικού λευκόματος.
ΘΕΜΑ  11ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγ. Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».
ΘΕΜΑ  13ο  Επί αιτημάτων για εξώδικο συμβιβασμού για καταβολή  αποζημίωσης. 
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της Α.Β. από χρηματικό κατάλογο έτους 2007.
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του Κ. Π.από χρηματικό κατάλογο έτους 2019.
ΘΕΜΑ  16ο  Αίτηση της Π.Γ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.
ΘΕΜΑ  17ο  Αίτηση του Α.Κ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
ΘΕΜΑ  18ο  Αίτηση της Μ.Ο. για μείωσης τελώ χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020.
ΘΕΜΑ   19ο  Αίτηση του Π.Π. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
ΘΕΜΑ  20ο  Αίτηση του Σ.Ψ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
ΘΕΜΑ  21ο   Αίτηση του  Κ.Ε. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
ΘΕΜΑ  22ο  Αίτηση του Δ.Ζ. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
ΘΕΜΑ  23ο  Αίτηση της Α.Π. για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020. 
ΘΕΜΑ  24ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 150/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας και ορισμός δικηγόρου.
ΘΕΜΑ  25ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 2/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΘΕΜΑ  26ο   Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής των ΚΑΕΚ για το Ο.Τ.484Α       (οδού περιοχής Β.Βικέλα).

 

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ