Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας (10/8/20)

 

Την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00-10:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα  1ο  Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας  σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων». 
Θέμα  2ο   Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της Μελέτης Βιοκλιματικού –Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών». 
Θέμα  3ο  Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης σήμανσης της οδού Βλάχων Ηρωίδων & Ακροπόλεως για τη σύνδεση με την γέφυρα Αφών Κούσιων Δήμου Βέροιας.
Θέμα  4ο  Διατύπωση απόψεων επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο αγροτικής οδοποιίας στο Αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 


Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ