Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Νάουσα: Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (31/8/20)

 

Συνεδριάζει εκτάκτως δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, το Δημοτικό Συμβούλιο, 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα, από τις 19:00 έως τις 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «8η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής».
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.
 
Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως  λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξης του Δήμου Νάουσας στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και την εγκύκλιο 163/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ