Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (8/9/20)

 


Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Αποδοχή ή μη δωρεάς του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" για προμήθεια ειδών διατροφής για ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19 και καθορισμός των κριτηρίων κατανομής μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων (2019)».
ΘΕΜΑ  4ο  Ανάκληση ή μη της αριθμ.152/2020 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου» σε συμμόρφωση της αριθμ. 931/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  7ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας».
ΘΕΜΑ  9ο  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ  10ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.
ΘΕΜΑ  11ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρου.
ΘΕΜΑ  12ο  Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στο αριθμ. 1199 τεμάχιο αγροκτήματος Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου.
ΘΕΜΑ  13ο  Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής στο αριθμ. 1278 τεμάχιο αγροκτήματος Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ