Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (20/10/20)


Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  2ο  Αποδοχή η μη δωρεάς λεωφορείου ΑμΕΑ στον Δήμο Βέροιας από το ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Κοζάνη και Ιωάννινα.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για φωταγώγηση του Δημαρχείου στο πλαίσιο των δράσεων «Οκτώβριος: Μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση δράσης με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2019 έως 30/04/2020.
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγ.Γεωργίου».
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 Μακροχωρίου».
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων της υπηρεσίας «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».
ΘΕΜΑ  13ο  Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη της αριθμ 18862/23-09-2020 απόφασης Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες αγροτικών οδών)».
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση των αριθμ. α) 20185/06-10-2020 & β) 20551/09-10-2020 αποφάσεων Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)».
ΘΕΜΑ  16ο  Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους).
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)».
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».
ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση ή μη διενέργειας, συγκρότησης επιτροπής και κατάρτισης όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ  20ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)».
ΘΕΜΑ  21ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτ. σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  22ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ  25ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας».
ΘΕΜΑ  26ο  Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.
ΘΕΜΑ  27ο  Επί αιτήματος Α.Θ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ  28ο  Επί αιτήματος Ε.Π. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.
ΘΕΜΑ  29ο  Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 192/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας και της Χ.Σ. και ορισμού δικηγόρου του Δήμου.
ΘΕΜΑ  30ο  Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 5/ΤΠ/2020 αγωγής της ΚΑΠΑ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ  31ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου Αθηνών για παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου στην άσκηση αναίρεσης του Αρ.Φλώρου (υπόθεση «ENERGA POWER TRADING Α.Ε»).
ΘΕΜΑ  32ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1295/2020 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ  33ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 6/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ