Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας δια περιφοράς μέσω email (26/10/20)

 

Δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Δευτέρα 09:00-10:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ 1ο :   Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ