Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας: Υποδείγματα αιτήσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων Δημοσίου

 

Σας ανακοινώνουμε  τέσσερα (4) υποδείγματα αιτήσεων

α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,

β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,

γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και

δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν    

     προσωρινή σύνταξη.

    Τα υποδείγματα αυτά μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Σ. (www.pops.com.gr).

    Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση με συστημένη επιστολή θα κάνουν χρήση την ταχυδρομική διεύθυνση του κάθε φορέα. Όσοι θέλουν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά θα κάνουν χρήση την ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φορέα.

    Με το από 16-11-2020 έγγραφο της Π.Ο.Π.Σ. που σας κοινοποιούμε παρακάτω, αναφέρονται τόσο η ταχυδρομική, όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε φορέα.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ