Μεταρρύθμιση του Εργασιακού και του Ασφαλιστικού προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης

 

Μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας αλλά και του συνταξιοδοτικού συστήματος, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν τους τέσσερις "δρόμους” του εργασιακού άξονα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο παρουσιάστηκε χθες από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Πιο αναλυτικά, στο εν λόγω Σχέδιο αναφέρει πως οι κύριοι δρόμοι μέσω των οποίων ο άξονας θα επιτύχει τους στόχους την υψηλότερη μακροχρόνια απασχόληση και την παραγωγικότητα της εργασίας, παρέχοντας υψηλότερα εισοδήματα, προωθώντας την ευημερία και τη μείωση των ανισοτήτων περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τις εξής παρεμβάσεις :

(α) τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την αναβάθμιση της ικανότητας της αγοράς να δημιουργεί θέσεις εργασίας και στην αύξηση της ανθεκτικότητάς της σε περίπτωση σοκ,

β) συμβατές με κίνητρα, σύγχρονες πολιτικές ενεργητικής και μη ενεργητικής αγοράς εργασίας, στην ενίσχυση της ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και διχτυών ασφαλείας κατά της ανεργίας

(γ) τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω της καθιέρωσης ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος για επικουρικές συντάξεις και στην προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και

(δ) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο Σχέδιο για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας έναντι μελλοντικών σοκ, ο άξονας περιλαμβάνει το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης εργασίας "Συν-εργασία” και άλλες μεταρρυθμίσεις που προωθούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως η τηλεργασία.

Στο εν λόγω Σχέδιο αναφέρεται πως "ο γενικός στόχος αυτού του άξονα είναι η εισαγωγή παρεμβάσεων πολιτικής για την αγορά εργασίας που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

Το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας, την εθνική στρατηγική ανάπτυξης που υποστηρίζεται από την έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη και τις εθνικές ειδικές συστάσεις ανά χώρα (CSR) που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2019 και 2020.

Συγκεκριμένα, μέσω συνεκτικών και στοχευμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του εργατικού νόμου, την ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργών και μη ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs & PLMPs) και την ψηφιοποίηση της απασχόλησης και των σχετικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, ο άξονας θα προωθήσει σημαντικά την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Ο άξονας προωθεί επίσης την ψηφιακή μετάβαση, οδηγώντας σε ένα πιο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα σχεδιασμού πολιτικών, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης.

Επιπλέον, μέσω του βραχυπρόθεσμου προγράμματος εργασίας Συν-εργασία και μεταρρυθμίσεων που προωθούν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, ο άξονας μετριάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας και στα εισοδήματα.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω της καθιέρωσης ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος για επικουρικές συντάξεις, θα ευθυγραμμίσει καλύτερα τις εισφορές με τις παροχές και θα προωθήσει τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη”.

 

 

www.capital.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ