Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (14/12/20)


Την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00-13:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1  Έγκριση ή μη της   122 / 2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  που αφορά την «ψήφιση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2021»

2  Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Νάουσας έτους 2021-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο


3  Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2021  και υποβολή του  με εισήγηση του (αιτιολογική έκθεση) στο  Δημοτικό Συμβούλιο

4  Έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  2021 του Δήμου Νάουσας και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο


                                   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καραγιαννίδης Αντώνιος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ