Συνεδριάζει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (22/12/20)

 

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00-09:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη: α) διενέργειας, β) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών & γ) καθορισμού όρων διαγωνισμού για  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024». 
ΘΕΜΑ  3ο  Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
ΘΕΜΑ  4ο  Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» Υποέργο 1: «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθ. 114ζ αγροτεμαχίου του αγρ/τος Τ.Κ. Πατρίδας», Υποέργο 2- «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα – Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δ. Βέροιας» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας -Τεχνική Βοήθεια» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγ/τος».
ΘΕΜΑ  5ο  Αποδοχή ή μη των όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη απ ευθείας ανάθεση σύμβασης προμήθειας Ζωοτροφών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 323/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τη δημιουργία προσωρινής κατηγορίας ένταξης στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με τίτλο «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ COVID-19».
ΘΕΜΑ 8ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 22/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2021. 
ΘΕΜΑ  9ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτ. Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  10ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχπλ. Μονάδες του Δ. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  11ο  Χορήγηση η μη παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης της υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)  ΒΕΡΟΙΑΣ».
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή  μη του 1ου Α.Π.Ε  του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή  μη του 3ου Α.Π.Ε  του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κ.Σαχινίδη.
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση ή μη απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Κυρατζή..
ΘΕΜΑ  16ο  Επί αιτήματος Π.Β. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του.
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Α.Τ.
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Χ.Π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ