Στα σκαριά ο νέος Διαγωνισμός μόνιμων προσλήψεων μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 

Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, προκειμένου να εκδοθεί η Προκήρυξη για τη διεξαγωγή νέου εισαγωγικού Διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), συγκεντρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι θέσεις των Υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων της ΕΣΔΔΑ. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Με επείγουσα Εγκύκλιο λοιπόν, ο Υπουργός ζητά να σταλούν οι ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών, όσο και των εποπτευόμενων Φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει. 

Η ευθύνη συλλογής και αποστολής όλων των αιτημάτων ανήκει στους εποπτεύοντες Φορείς όσον αφορά τα ΝΠΔΔ, οι οποίοι κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης, θα ενσωματώσουν τα σχετικά αιτήματα των εποπτευόμενων Φορέων, σε έναν συγκεντρωτικό Πίνακα που θα αποσταλεί στο Υπουργείο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2021. Η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική και τα αιτήματα που θα σταλούν μετά τη λήξη της, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Ειδικά για το Υπουργείο Εσωτερικών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις πρέπει να στείλουν, μαζί με τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του, και τις ανάγκες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των εποπτευόμενων Φορέων τους.

Να σημειωθεί πάντως ότι οι εν λόγω Δημόσιοι Υπάλληλοι, θα διατεθούν μετά την αποφοίτησή τους, και όχι νωρίτερα από το έτος 2023.

Όπως επισημαίνει ο Π.Θεοδωρικάκος, «καθίσταται απαραίτητος και επιβεβλημένος, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων που θα προκηρυχθούν καθώς και της ανάγκης αξιοποίησης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, ο περιορισμός των αιτημάτων των Υπηρεσιών στα απολύτως απαραίτητα στελέχη – αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ».

Λεπτομέρειες, στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/71/οικ.23266/18.12.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ  

 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ