Συνεδριάζει (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (28/12/20)

 

Την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00-10:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο :   Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  2ο :   Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από επενδυτικές δαπάνες Δήμων για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου»

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ