Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (30/12/20) (Δια περιφοράς)

 

Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00-10:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Αποδοχή ή μη όρων συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή ή μη αιτήματος ένταξης πράξης για: α) «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτ.Σχολείου Βέροιας», β) «Κατασκευή ανελκυστήρα και Βελτίωση Ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου  Βέροιας» & γ) «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μακροχωρίου», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου δομημένης καλωδίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου».
ΘΕΜΑ  4ο  Συγκρότηση ή μη Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ  5ο  Συγκρότηση ή μη Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ  6ο  Συγκρότηση ή μη Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».
ΘΕΜΑ  10ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.


Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων λόγω λήξης του έτους και λόγω προθεσμιών για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ