Στις 10 Ιανουαρίου 2021 η Γενική Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», σας προσκαλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης όπως ορίζει η παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  Τονίζεται πως για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με την γραμματεία του Σωματείου είτε τηλεφωνικώς στο 6988621149 είτε με e-mail στο elpnaousas@gmail.com.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι τα κάτωθι:
1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία  Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2020 - Προϋπολογισμού 2021.
7ον Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την τηλεδιάσκεψη θα χρησιμοποιηθεί η πιστοποιημένη πλατφόρμα Zoom meetings, η οποία είναι διαθέσιμη για υπολογιστές, tablet και κινητά, ενώ θα δοθούν και αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

Επαναλαμβάνεται πως για τη συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με την γραμματεία του Σωματείου είτε τηλεφωνικώς στο 6988621149 είτε με e-mail στο elpnaousas@gmail.com.

Για την τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών σας προς το Σωματείο, μπορείτε να καταθέσετε το ποσό τραπεζικώς στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία: 

GR0201104250000042562550279 (Εθνική Τράπεζα NBG)
Αρ. Λογ/σμού: 425/6255027-9 (EUR)
Δικαιούχος: ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 μ.μ. με τον ίδιο τρόπο.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος              Η Γεν. Γραμματέας

Φανιάδης Φώτιος        Νικολάου Αντωνία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ