Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βέροιας (Κοινότητας Βέροιας- Αγίου Γεωργίου - Μακροχωρίου)

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου - Αγ. Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδεια τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών. 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι ο πάγκος του κάθε  πωλητή να μην ξεπερνάει τα εγκεκριμένα μέτρα ως εξής  :

α) Λαϊκή  ΒΕΡΟΙΑΣ:

  • Μήκος 5 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα  για τους ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΩΝΤΩΝ  

  • Μήκος 5,5 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ       

 

 β) Λαϊκή  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   :

  • Μήκος 5 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα  για τους ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

  • Μήκος 6 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΩΝΤΩΝ  και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

     

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ