Κρίσεις Αξιωματικών Π.Υ.: Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας ο Χρήστος Θεοδωρίδης

 

Ολοκληρώθηκαν οι τακτικές κρίσεις αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ημαθίας παραμένει ο Νικόλαος Παλαμούτης, ενώ νέος Διοικητής Π.Υ. Βέροιας είναι ο Χρήστος Θεοδωρίδης.

 

Αναλυτικότερα:

Διοικητής της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας παραμένει ο Πύραρχος Παλαμούτης Νικόλαος του Ζαφειρίου,

Αναπληρωτής Διοικητής της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας αναλαμβάνει από 21/01/2021 ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος του Ευαγγέλου

Διοικητής της Π.Υ Βέροιας αναλαμβάνει από 15/02/2021 ο Αντιπύραρχος Θεοδωρίδης Χρήστος του Ευσταθίου

Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Βέροιας αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Πάντσιος Δημήτριος του Θεοχάρη

Στην Π.Υ. Νάουσας παραμένει ως Διοικητής αυτής ο προαχθείς στο βαθμό του Αντιπυράρχου Παυλίδης Βασίλειος του Ιωάννη

Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Νάουσας αναλαμβάνει ο Πυραγός Γκιόρσος Γεώργιος του Δημητρίου

Στην Π.Υ. Αλεξάνδρειας παραμένει Διοικητής αυτής ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος του Ευαγγέλου

Αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας ο Αντιπύραρχος Αρβανιτίδης Χρήστος του Ιωάννη

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ