Συνεδριάζει (δια περιφοράς) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (23/2/21)

 

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00-11:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


ΘΕΜΑ  1ο  Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».  
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη της αριθ. 9/2021 απόφασης  του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ)», περί  αναμόρφωσης (1ης) του Προϋπολογισμού του, έτους 2021.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη της αριθμ.4/2021 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας», επί του Απολογισμού της, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη της αριθμ. 4/2021 του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας», επί του Απολογισμού της, έτους 2020.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη Επικαιροποιημένου 5ου Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ. Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».
ΘΕΜΑ  9ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  10ο  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της παγίας προκαταβολής έτους 2020.
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Λάρισα και Τρίκαλα.
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί άσκησης ανακοπής του αριθμ. 933 ΚΠολΔ στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου Αθηνών να παραστεί στον Άρειο Πάγο στη συζήτηση αίτησης αναίρεσης του Γ.Π. κατά του Δήμου Βέροιας.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ