Νέο σχέδιο για τις συντάξεις από το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ

 

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα έκδοσης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης σε συνεργασία με τον project manager Μιχάλη Κεφαλογιάννη και την ομάδα έργου που παρέχει τεχνική υποστήριξη στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News.

Tα επόμενα βήματα της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας χωρίζονται σε δυο κατευθύνσεις:

Πρώτον στην απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών.
Δεύτερον, στην αξιοποίηση κάθε δυνατού μέσου σε τεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των συντάξεων είναι ασφυκτικό, καθώς μέχρι το καλοκαίρι του 2021 πρέπει να εκδοθούν 120.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Τα επόμενα βήματα που δρομολογούνται είναι τα εξής:

1. Απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση σύνταξης. Προωθούνται αλλαγές σε κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να συμπτυχθούν τα «βήματα» που σήμερα απαιτούνται. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, αυτή την στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 τρόποι ασφάλισης των μισθωτών, με αποτέλεσμα το σύστημα συνταξιοδότησης να είναι πολύπλοκο και χρονοβόρο.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο της ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» δρομολογείται η υποβολή και επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος μόνο ηλεκτρονικά, όπως γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις.

3. Απασχόληση συνταξιούχων. Έχει ήδη δρομολογηθεί η απασχόληση συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με συμβάσεις μίσθωσης έργου και αμοιβή με βάση την απόδοσή τους. Έχει ήδη εγκριθεί δαπάνη μισθοδοσίας 560.000 ευρώ.

4. Πρόσληψη 186 μόνιμων υπαλλήλων. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν δυο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 186 μονίμων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ. Οι νεοδιοριζόμενοι θα αξιοποιηθούν στα τμήματα ωρίμανσης συνταξιοδοτικών φακέλων και στην απονομή συντάξεων.

Ήδη το ΔΣ του ΕΦΚΑ προχωράει στην πρόσληψη 100 υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συμβάσεις έργου 18 μηνών, οι οποίοι θα απασχολούνται μόνο για την έκδοση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Βάσει της απόφασης, θα υποβληθεί αίτημα στο ΑΣΕΠ ώστε να χορηγήσει βεβαίωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον e-ΕΦΚΑ, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτήν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διοικητικού – οικονομικού. Η συνολική δαπάνη φτάνει τα 2,45 εκατ. ευρώ έως και το 2023.

5. Επιπλέον αμοιβή με την διεκπεραίωση φακέλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα επιβράβευσης των υπαλλήλων με την μορφή bonus για την επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων. Το ύψος του bonus θα είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό των συντάξεων που θα εκδίδει ο κάθε υπάλληλος, αλλά και την δυσκολία διεκπεραίωσης του συνταξιοδοτικού φακέλου (διαδοχική ασφάλιση, παλαιοί ασφαλισμένοι κλπ). Ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον πάνω από 1.000 υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι θα εργάζονται εκτός ωραρίου για την απονομή των συντάξεων λαμβάνοντας το συγκεκριμένο bonus.

Στις αρχές Ιανουαρίου εκδόθηκε υπουργική απόφαση για την δημιουργία κλιμακίων υπαλλήλων που θα εργάζονται υπερωριακά με μπόνους έως 480 ευρώ το μήνα και στόχο την έκδοση ακόμη και 130 νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων τον μήνα από έναν υπάλληλο. Οι 70 αποφάσεις τοποθετούνται εκτός κλιμακίου -δηλαδή στο κανονικό ωράριο- και οι 60 εντός κλιμακίου, δηλαδή κατά την απασχόληση εκτός ωραρίου και υπερωριακής απασχόλησης.

6. Μεταφορά υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι από άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για την έκδοση συντάξεων.

7. Ειδικό σχέδιο για τρία προβληματικά ταμεία. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στα ταμεία του ΝΑΤ (ναυτικοί), του ΤΜΕΔΕ (μηχανικοί) και του ΤΣΑΥ (γιατροί), καθώς η πλειοψηφία των φακέλων είναι σε χειρόγραφη μορφή και η έκδοση συντάξεων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη λόγω των διαφορετικών τρόπων υπολογισμού.

Στη περίπτωση του ΝΑΤ, ο κ. Χατζηδάκης συμφώνησε με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη την εκπόνηση ειδικού σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση των εκκρεμών συντάξεων του Ταμείου. Επιπλέον συμφωνήθηκε η ενίσχυση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο ΝΑΤ και στον e-ΕΦΚΑ ώστε να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι που σήμερα απαιτούνται, προς όφελος των ασφαλισμένων. Στο τ.ΤΣΑΥ έχει ήδη τεθεί ένα ειδικό σχέδιο επιτάχυνσης στην απονομή των συντάξεων το οποίο ήδη παράγει αποτέλεσμα, τριπλασιάζοντας σχεδόν τη μηνιαία απονομή των συντάξεων. Αντίστοιχο σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί και για τους μηχανικούς του τ.ΤΣΜΕΔΕ.

8. Προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα. Για την επιτάχυνση έκδοσης των συντάξεων ο υπουργός Εργασίας είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει και τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, ειδικά όσον αφορά την καταχώρηση δεδομένων (data entry) και τη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων με τον ασφαλιστικό βίο των εργαζομένων. Οι εταιρείες θα αναλάβουν την διεκπεραίωση δευτερευόντων και διαδικαστικών λειτουργιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα τρέξουν την ηλεκτρονική καταχώριση φακέλων ασφαλισμένων που υπάρχουν μόνο χειρόγραφα.

9. Έκδοση νέων συντάξεων. Παράλληλα με την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων, ο e-ΕΦΚΑ υλοποιεί και την άμεση έκδοση των νέων συντάξεων μέσα από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Με το σύστημα ΑΤΛΑΣ οι νέες συντάξεις χορηγούνται άμεσα μετά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του μητρώου πολιτών ανακτώνται αυτόματα χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον ασφαλισμένο.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο σύστημα η απονομή γήρατος ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση και η μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου. Μέσα στον Απρίλιο πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα οι συντάξεις Αναπηρίας, τον Ιούλιο τις συντάξεις γήρατος των Μισθωτών και το Νοέμβριο τις συντάξεις γήρατος των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

 

www.dikaiologitika.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ