“Τα Παιδιά της Άνοιξης” - Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

 

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθημερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

  • Βιογραφικό σημείωμα

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

  • Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

 

     Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ).

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 

 

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος

ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ


 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ