Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (13/4/21)

 

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00-11:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Ζερβοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 377  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
2 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 33.000,00  τ.μ. του Αγροκτήματος Μονοσπίτων  με αριθμό τεμαχίου 861 (μέρους του)  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  
3 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
4 Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας μετάφρασης κειμένων στην αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
5 Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού δρομολογητή (ρούτερ) για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
6 Έγκριση  5ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
7 Έγκριση ή μη, διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Έγκριση ή μη, της μελέτης, καθορισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης.   
8 Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας εκθεσιακού υλικού για την υλοποίηση της εικαστικής έκθεσης «Ελευθερία ή Θάνατος» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
9 Έγκριση  1ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά: την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"
10  Πρόσληψη ή μη εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το 2021
11 Έγκριση ή μη αιτήματος  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »  με  αρ. πρωτ. 484/1-4-2021 για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου του Ν.Π. από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ