Με 24 θέματα θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (13/4/21)

 

Την Τρίτη 13 Απριλίου και ώρα 10:00-11:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2021.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη Συμμετοχής του Δήμου στον Β΄ Κύκλο (2021) του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
ΘΕΜΑ  3ο  Αποδοχή ή μη δωρεάς συνεταιριστικών μερίδων από την Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης ΒΕΡΜΙΟΝ».
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για προμήθεια ειδών παντοπωλείου ετών 2021-2022 για τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για ηχοληψία και βιντεοσκόπηση παράστασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για προμήθεια στεφανιών καταθέσεων έτους 2021.
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση δράσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακροχωρίου «Ψηφιδωτό».
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου των ετών 2021-2022.
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία μέσων (γραφιστικά) προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ  13ο  Ανάκληση ή μη της αριθμ. 479/2020 απόφασης Ο.Ε. και Συγκρότηση επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  14ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής, έγκριση ή μη νέας ΕΣΥ και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  15ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής, έγκριση ή μη νέας ΕΣΥ και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  16ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ««Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2018)».
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη παραλαβής 2ης Φάσης & Συνολική Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Xαράδρας».
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίηση τους».
ΘΕΜΑ  20ο  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  21ο  Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής (αρ. 706/ΑΜΒ/2020) των Γ.Παπαστεργίου, Λ.Τσαβδαρίδη & Α.Παπαστάμκου (εισφορά αλληλεγγύης).
ΘΕΜΑ  22ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγών των Γ.Παπαστεργίου, Λ.Τσαβδαρίδη & Α.Παπαστάμκου.
ΘΕΜΑ  23ο  Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθμ. 4/ΕΡ-ΔΙ/2021 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας (ως Εφετείου) και κατά Γ,Παπαστεργίου.
ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ