Πάνω από τις μισές εισηγμένες μείωσαν το προσωπικό τους

 

Oι μισές εισηγμένες επιχειρήσεις το 2020 μείωσαν το προσωπικό τους σε σύγκριση με το 2019 και συνολικά χάθηκαν 8.586 θέσεις εργασίας, κάτι που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση τα τελευταία χρόνια. Βασικός παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση των αποχωρήσεων και στην ταυτόχρονη μείωση των προσλήψεων ήταν η πανδημία του κορονοϊού. Οι εταιρείες περιόρισαν τις δραστηριότητές τους, πολλές επιχειρήσεις μάλιστα αναγκάστηκαν να τις αναστείλουν κατά τη διάρκεια των lockdown, ενώ «αγκάθι» αποτέλεσαν τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου των περισσότερων συστημικών τραπεζών, αλλά και ορισμένων εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς των 144 εισηγμένων που δημοσίευσαν τις οικονομικές τους επιδόσεις για το 2020, οι 78 εισηγμένες μείωσαν το προσωπικό τους, οι 56 προχώρησαν σε προσλήψεις και 10 είχαν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων το 2020 σε σύγκριση με το 2019.

Ο συνολικός αριθμός προσωπικού των 144 εισηγμένων διαμορφώθηκε στους 221.123 το 2020, ενώ το 2019 οι εργαζόμενοι είχαν φτάσει τους 229.709.

Yψηλή κεφαλαιοποίηση

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων του FTSE 25, αρνητικοί πρωταγωνιστές βάσει του ισοζυγίου προσλήψεων-απολύσεων για το 2020 σε σύγκριση με το 2019 ήταν ο ΟΤΕ ΟΤΕ+3,20% (-1.406 εργαζόμενοι), η ΔΕΗ ΔΕΗ-0,11% (-1.277), η Πειραιώς Financial Holdings (-1.186), η Eurobank (-766), η Coca Cola (-667) και η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+1,00% (-631). Αντίθετα, θετικές εξαιρέσεις αποτέλεσαν η Motor Oil (+479 εργαζόμενοι), η Lamda Development ΛΑΜΔΑ+3,34% (+142) και η ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ+1,68% (+128).

Μεσαία κεφαλαιοποίηση

Όσον αφορά τις εταιρείες της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, ξεχωρίζουν αρνητικά λόγω της μεγάλης μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους η Frigoglass ΦΡΙΓΟ+4,37% (-615 εργαζόμενοι), η Marfin Investment Group ΜΙΓ-2,31% (-431), η Intralot ΙΝΛΟΤ+5,88% (-398), η B&F Ενδυμάτων (-221) και η Attica Group (-183), ενώ αντίθετα μεγάλη ήταν η αύξηση του προσωπικού για την Quest Συμμετοχών ΚΟΥΕΣ-1,53% (+351), την Alumil (+281), την Intracom Holdings ΙΝΤΚΑ-1,96% (+225), την Cenergy Holdings (+150), την Epsilon Net (+128) και την Πλαστικά Θράκης ΠΛΑΘ+1,76% (+100).

Η εικόνα στις τράπεζες

Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ήταν αυτά που διαμόρφωσαν το εργασιακό τοπίο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες επηρεάστηκαν προφανώς και από την πανδημία.

Η Πειραιώς Financial Holdings υλοποίησε τον Νοέμβριο του 2020 το δικό της πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού. Η μείωση του αριθμού προσωπικού οφείλεται κυρίως σε αυτό το πρόγραμμα, με βάση το οποίο 865 εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση και αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Το κόστος που σχετίζεται με την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ανήλθε σε 147 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη ανακοινώθηκε η ταυτόχρονη παράταση της εφαρμογής του έως το 2021.

Παράλληλα, η μείωση στον αριθμό του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας το 2020 οφείλεται στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, στο οποίο συμμετείχαν 863 και 840 εργαζόμενοι του Ομίλου και της Τράπεζας αντίστοιχα. Όπως επισημαίνει η τράπεζα στην οικονομική της έκθεση, η εν λόγω μείωση οφείλεται στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του 2019, το οποίο έληξε τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά και στο νέο πρόγραμμα που ενεργοποίησε η τράπεζα τον Νοέμβριο του 2020. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Eurobank, τον Σεπτέμβριο 2020 άρχισε το νέο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (Voluntary Exit Schemes - VES) για συγκεκριμένες μονάδες στην Ελλάδα, το οποίο προτάθηκε σε υπαλλήλους οι οποίοι υπερέβαιναν ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Το νέο VES εφαρμόστηκε είτε με εφάπαξ αποζημιώσεις, είτε με χορήγηση αδειών μεγάλης διάρκειας, όπου οι υπάλληλοι λαμβάνουν ένα ποσοστό του μηνιαίου μισθού, ή με συνδυασμό των προαναφερθέντων, και το κόστος αφορά σχεδόν στην ολότητά του την Eurobank S.A και τις θυγατρικές της.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες, ο αριθμός εργαζομένων της Alpha Bank ΑΛΦΑ-2,82% παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, καθώς το 2020 έφταναν τους 10.528 και το 2019 τους 10.530.

Οι μεγάλες μειώσεις

Μείωση προσωπικού κατά 1.277 εργαζόμενους, από 15.109 εργαζόμενους στο τέλος του 2019 σε 13.832 στο τέλος του 2020, κατέγραψε η ΔΕΗ από τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Όπως αναφέρει σχετικά η εισηγμένη στην οικονομική της έκθεση, «στις 2 Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας αποφάσισε την εφαρμογή για το τρέχον έτος προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης με την παροχή οικονομικού κινήτρου ίσου με 20.000 ευρώ στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου ηλικίας 55 ετών και άνω. Οι εργαζόμενοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό όφειλαν να δηλώσουν την οικειοθελή συμμετοχή τους εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020».

Πολλές ήταν οι αποχωρήσεις εργαζομένων και για τον ΟΤΕ, λόγω των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου που υλοποίησε την περασμένη χρονιά. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο τους πρώτους μήνες του 2021, καθώς επιπλέον 637 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν το 2020 και οι οποίοι θα αποχωρήσουν από τον Όμιλο τους πρώτους μήνες του 2021.

Ποιοι ξεχώρισαν θετικά

Σε αντίθεση με τις εταιρείες που μείωσαν το προσωπικό τους, η Lamda Development ενίσχυσε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρεία σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό. Σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στις παραγωγικές της μονάδες προχώρησε επίσης η Motor Oil, με στόχο, όπως επισημαίνει η εταιρεία, την «ενθάρρυνση υποβολής προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης». Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της Quest Συμμετοχών, η οποία οφείλεται στην πρόσληψη κυρίως έκτακτου προσωπικού στην ACS για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για τη διαχείριση των αποστολών λόγω της πανδημίας. Τέλος, σε σημαντικό βαθμό ενισχύθηκε το προσωπικό της Epsilon Net.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2020 η Epsilon Net προχώρησε στην εξαγορά του 80% της Data Communication. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις της 31/12/2020 της Epsilon Net, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εξ ου και η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του Ομίλου.

 

 

www.naftemporiki.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ