Την βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών για την υγειονομικώς ορθή διαχείριση των αποβλήτων των self tests, ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τον Υπουργό Υγείας

 

Ορθότερη ενημέρωση των πολιτών και βελτιστοποίηση των οδηγιών για τους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων των self tests που οι ίδιοι κάνουν, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, ζητάει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τον Υπουργό Υγείας.

Με σχετική Ερώτησή του, ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες κρίνονται ως αναγκαίες λόγω της εντεινόμενης ανησυχία που προκαλεί την τελευταία εβδομάδα στους ειδικούς επιστήμονες η διαχείριση των αποβλήτων των εκατομμυρίων self tests που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα. Ανησυχία που πηγάζει από εκτιμήσεις ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα περιέχουν ουσίες που απαιτούν ειδική μεταχείριση, καθώς η μη ενδεδειγμένη και υγειονομικών ορθή απόθεσή τους προς αποκομιδή ενέχει κινδύνους τόσο για την υγεία των πολιτών όσο και για το περιβάλλον.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής Ημαθίας, είναι σημαντικό να ενταθεί η σωστή ενημέρωση των πολιτών προς την κατεύθυνση της επαρκούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων των self tests που κάνουν (π.χ. απόθεσή τους στους πράσινους κάδους για την επιστροφή φαρμάκων ή στα κατά τόπους φαρμακεία. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν οποιαδήποτε κενά και ακούσιοι λανθασμένοι χειρισμοί που έρχονται σε αντιδιαστολή με την εξαιρετική ευαισθησία που επιδεικνύουν για την σωστή τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Τσδαβδαρίδη είναι η εξής:

 

Προς:

Τον Υπουργό Υγείας

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Ανάγκη βελτιστοποίησης των οδηγιών για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των self tests από τους πολίτες

 

Κύριε Υπουργέ

Εντεινόμενη ανησυχία προκαλεί την τελευταία εβδομάδα στους ειδικούς επιστήμονες η διαχείριση των αποβλήτων των εκατομμυρίων self tests που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα.

Όπως διαβάζουμε και στα δημοσιεύματα στον έντυπο αλλά και ηλεκτρονικό τύπο, (π.χ. δημοσίευμα Ηλεκτρονικής Έκδοσης της «Καθημερινής» στις 17-5-2021) υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα περιέχουν ουσίες που απαιτούν ειδική μεταχείριση (όπως αυτή της αιθυξυλιωμένης οκτυλο-/εννεϋλοφαινόλης, η οποία θεωρείται ενδοκρινικός διαταράκτης και δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος).

Με δεδομένο δε ότι:

·         Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων οι ουσίες αυτές δεν διασπώνται αλλά αντιθέτως βιοσωρεύονται, αποτελώντας δυνητική απειλή για το περιβάλλον

·         Τα όποια θετικά δείγματα θα πρέπει απαραιτήτως να κρατούνται σε ασφαλές μέρος για 72 ώρες ώστε να αδρανοποιηθούν

·         Στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει τα self tests οι τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων αναγράφονται με εξαιρετικά μικρά γράμματα και στο τέλος του κειμένου

Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό να ενταθεί η σωστή ενημέρωση των πολιτών προς την κατεύθυνση της επαρκούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων των self tests που κάνουν (π.χ. απόθεσή τους στους πράσινους κάδους για την επιστροφή φαρμάκων ή στα κατά τόπους φαρμακεία), προκειμένου να αποφευχθούν οποιαδήποτε κενά και ακούσιοι λανθασμένοι χειρισμοί που έρχονται σε αντιδιαστολή με την εξαιρετική ευαισθησία που επιδεικνύουν για την σωστή τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Με ποιον τρόπο προτίθεστε να ενισχύσετε τα μέτρα προστασίας και να διασαφηνίσετε περαιτέρω τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους πολίτες, που θα στοχεύουν στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων των self tests επ’ ωφελεία της δημόσιας υγείας;

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ