Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (9/6/21)

 

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00-11:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2020 του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη Τοπικής παρέμβασης στην Πλατεία Ωρολογίου Βεροίας.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας Ημαθίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΒΕΡΟΙΑΣ».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για λειτουργικά έξοδα (προμήθεια υλικών καθαριότητας) του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για εγκατάσταση πινακίδας σήμανσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ασύρματου συναγερμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  11ο  Αποδοχή ή μη δωρεάς φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας από την εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ.
ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχων για τη «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για δύο έτη».
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  16ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου».
ΘΕΜΑ  19ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
ΘΕΜΑ  20ο  Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 148 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λαζοχωρίου.
ΘΕΜΑ  21ο  Αποδοχή ή μη της Ένωσης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ  Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» για τον διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1Β του οικισμού Βεργίνας και ΠΕ2Β του οικισμού Παλατιτσίων» σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ  22ο  Έγκριση ή μη παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Αθλητισμού για την υλοποίηση της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης» Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του έργου  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ».
ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».
ΘΕΜΑ   25ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας (2018)».
ΘΕΜΑ  26ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Στ.Βαλαβανίδη.
ΘΕΜΑ  27ο  Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Ι.Πουλιόπουλου.
ΘΕΜΑ  28ο  Επί αιτήματος Δ.Ι.  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ  29ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  30ο  Άσκηση ή μη κλήσης για επαναφορά της από 15/3/2018 (αρ.κατάθ. 26/2018) Έφεσης του Δήμου Βέροιας (Απόφ.701/2021).
ΘΕΜΑ  31ο  Άσκηση ή μη κλήσης για επαναφορά της από 26/8/2019 (αρ.κατάθ. 76/ΕΦ/2019) Έφεσης του Δήμου Βέροιας (Απόφ.906/2021).
ΘΕΜΑ  32ο  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 158/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  33ο  Ανάκληση ή μη της αριθμ. 102/2021 απόφασης Ο.Ε. "Αποδοχή δωρεάς συνεταιριστικών μερίδων από την Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης ΒΕΡΜΙΟΝ»".
ΘΕΜΑ  34ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ