Να μετατραπούν σε πλήρους απασχόλησης οι συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών με βάση εξορθολογισμένα κριτήρια ζητάει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

 

Τη μετατροπή σε πλήρους απασχόλησης των συμβάσεων όσων σχολικών καθαριστριών το δικαιούνται με βάση εξορθολογισμένα κριτήρια απασχόλησής τους, ζητάει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από την αρμόδια Υπουργό Παιδείας.

Με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας σημειώνει ότι ενώ η Κυβέρνηση έδωσε δίκαιη λύση κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο θέμα της καθαριότητας των σχολείων προσλαμβάνοντας μάλιστα το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, εντούτοις τα περιθώρια βελτίωσης της θετικής αυτής ρύθμισης συνεχίζουν να είναι πολλά.

Το πιο σημαντικό εξ αυτών, επισημαίνει ο κ. Τσαβδαρίδης είναι αυτό της δικαιότερης αναπροσαρμογής/αναθεώρησης/ των συμβάσεων με τις οποίες απασχολούνται οι εν λόγω καθαρίστριες στις διάφορες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια και οι οποίες με το παρόν καθεστώς υπολογίζουν την μοριοδότηση και άρα το είδος της απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) με βάση τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ όπως τα τετραγωνικά τα οποία πραγματικά καθαρίζουν.

Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό καθαριστριών οι οποίες έχουν προσληφθεί ως μερικής απασχόλησης - κάτι που επί της ουσίας μεταφράζεται σε 3 ώρες εργασίας – αναγκάζονται να απασχολούνται αρκετές περισσότερες ώρες καθημερινώς, καθώς τα τετραγωνικά τα οποία πρέπει να καθαρίσουν και τελικά καθαρίζουν είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία φαίνονται ότι θα έπρεπε να καθαρίσουν.

Και αυτό συμβαίνει επειδή ένα βασικό στοιχείο της μοριοδότησης έγινε με βάση τις αίθουσες διδασκαλίας που είναι δηλωμένες στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο Myschool και στο οποίο δηλώνονται μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και κανένας από τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου, οι οποίοι όμως σε τετραγωνικά είναι σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτεροι από τα τετραγωνικών των αιθουσών διδασκαλίας.

Αναλυτικότερα, η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Τσαβδαρίδη είναι η εξής:

 

23-06-2021

Προς

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Μετατροπή σε πλήρους απασχόλησης των συμβάσεων όσων σχολικών καθαριστριών το δικαιούνται με βάση τα εξορθολογισμένα κριτήρια απασχόλησής τους

 

Κυρία Υπουργέ,

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» η Κυβέρνηση έδωσε λύση κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο θέμα της καθαριότητας των σχολείων.

Μία αρμοδιότητα που πέρασε πλέον στους Δήμους, δίνοντας έτσι τέλος σε ένα μη λειτουργικό όσο και άδικο καθεστώς που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια ενώ την ίδια στιγμή, το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας προσλήφθηκε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Παρόλα αυτά τα θετικά βήματα όμως, τα περιθώρια βελτίωσης των παραπάνω σημαντικών ρυθμίσεων συνεχίζουν να είναι πολλά καθώς, μετά την πάροδο ενός έτους λειτουργίας του νέου συστήματος, μπορούμε να έχουμε πια μία πιο σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των επιπρόσθετων διορθώσεων που δύνανται να γίνουν.

Πιο συγκεκριμένα, ένα σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται να εξεταστεί είναι αυτό της δικαιότερης αναπροσαρμογής/αναθεώρησης/ των συμβάσεων με τις οποίες απασχολούνται οι εν λόγω καθαρίστριες στις διάφορες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια και οι οποίες με το παρόν καθεστώς υπολογίζουν την μοριοδότηση και άρα το είδος της απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) με βάση τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και όχι με άλλα αντικειμενικότερα και πληρέστερα κριτήρια όπως τα τετραγωνικά τα οποία πραγματικά καθαρίζουν.

Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό καθαριστριών οι οποίες έχουν προσληφθεί ως μερικής απασχόλησης - κάτι που επί της ουσίας μεταφράζεται σε 3 ώρες εργασίας – αναγκάζονται να απασχολούνται αρκετές περισσότερες ώρες καθημερινώς, καθώς τα τετραγωνικά τα οποία πρέπει να καθαρίσουν και τελικά καθαρίζουν είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία φαίνονται ότι θα έπρεπε να καθαρίσουν.

Και αυτό συμβαίνει επειδή ένα βασικό στοιχείο της μοριοδότησης έγινε με βάση τις αίθουσες διδασκαλίας που είναι δηλωμένες στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο Myschool και στο οποίο δηλώνονται μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και κανένας από τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου, οι οποίοι όμως σε τετραγωνικά είναι σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτεροι από τα τετραγωνικών των αιθουσών διδασκαλίας.

Χώροι όπως:

·         Σχολικές αυλές (που σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στην ελληνική επαρχία είναι μεγαλύτερες από τα ίδια τα κτήρια)

·         Διάδρομοι εντός των κτηρίων

·         Εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες

·         Γραφεία εκπαιδευτικών

·         Γυμναστήρια

·         Τουαλέτες

Επίσης έχει παρατηρηθεί σε αρκετές τοπικές κοινότητες οι καθαρίστριες που καθαρίζουν τα δημοτικά σχολεία να καθαρίζουν και τα νηπιαγωγεία της κοινότητας, χωρίς όμως αυτό να φαίνεται πουθενά!

Κατόπιν τούτων και επειδή:

Είναι σημαντικό να δοθεί μόνιμο και οριστικό τέλος σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.

Η - σωστή - λύση που προσωρινά δόθηκε με επιπλέον ώρες κατά το τρέχον ετών έγινε μέσα στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19.

Η μετατροπή των συμβάσεων από μερικής σε πλήρους (δηλαδή από 3ωρες σε 6ωρες) θα αποτελούσε το πλέον αποφασιστικό μέτρο στήριξης στις σχολικές καθαρίστριες ενώ την ίδια στιγμή θα αναγνώριζε και εμπράκτως την προσφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Προτίθεστε να εξετάσετε τη δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές καθαρίστριες ή τουλάχιστον για όσες από αυτές αποδεδειγμένα καθαρίζουν πολλαπλάσια τετραγωνικά σε υπόλοιπους χώρους των σχολικών μονάδων πέραν των αιθουσών διδασκαλίας;

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ